+45 65 90 50 55

Om os

-teamwork er nøgleordet!


Infoco Systemet A/S er en lille homogen enhed, hvor der er "fodslaw" omkring virksomhedens idégrundlag og det høje serviceniveau. Vore medarbejdere er eksperter på hvert deres felt.

Historie

I 1989 startede et samarbejde mellem Hans Geelback Andersen og Jysk Patentbureau – et samarbejde, der fik navnet Infoco Systemet. Baggrunden for dette samarbejde var et ønske om at servicere patentbureauets kunder og andre virksomheder med løbende nyhedsovervågning, baseret på informationer fra patentansøgninger verden over. Det stod klart at dette arbejde ikke skulle ligge i patentbureauets regi, men lægges ud i en separat enhed, så det var muligt at skabe det rigtige grundlag for denne funktion. 

Dette samarbejde fortsatte indtil patentingeniør Skøtt Jensens død i 2002, hvor Hans Geelback Andersen overtog virksomheden. Hans Geelback Andersens baggrund er som skræddersyet til denne virksomhed. Han har i det meste af sin erhvervskarriere beskæftiget sig med udvikling, patenter, organisation og informationsteknik i større og mindre danske industrivirksomheder. Herudover er han aktiv deltager i flere Erfa-grupper, der beskæftiger sig med databaser og generelle forhold indenfor patentområdet. 

Igennem mere end 25 år har Infoco Systemet A/S forsynet dansk erhvervslivs mest innovative virksomheder med informationer og nye ideer. 

Nyhedsovervågning og konkurrentovervågning er en tillidssag – derfor skal der specialister til at løse opgaver som disse. 

Infoco Systemet A/S er Danmarks eneste specialist i Nyhedsovervågning!

 

 

 

 

 

  
 

Om Cookies